«Нан пісіру, макарон және кондитер өнідірісі»

Біліктілік: 3W07210302 «Кондитер»
                        3W07210303 «Наубайшы»
                        4S107210305 «Техник-технолог»
Наубайшы нан пісіреді , нан түрле мен токаш түрлері мен кренделдер мен плетенкалар жасайды.Сонымен
катар, камыр түрлері мен пиццалар мен торттарға, пирожныйларға арналған жартылай өнімдер
дайындайды.
Кондитер торттар, пирожныйлар, бисквиттер, кекстер, печеньялар, толтырмалар, әшекейлу мен әрлейтін
жартылай өнімдер дайындайды.
Наубайшы мен кандитер нре істей білу керек?
Наубайшы-кондитер дайын өнімді әдемі етіп әрлеп,әшекейлей білу керек.
Сонымен катар, олар мәзір құру және азық-түлікке, жартылай өнімдерге тапсырыс береді. Дайын өнімнің
сапсы мен уакытында жеткізілуін кадағалайды. Дайын өнімді дайындауға кажетті азық-түліктерді
есептейді.
Наубайшы болып жұмыс істеу үшін, арнайы білім алу керек пе?
Әрине наубайшы болып жұмыс істеу үшін, арнайы мамандық алып шығатын, колледжді окып, бітріп шығу
керек.
Наубайшы мандығы әр түрлі болып аталады. Бірак барлығының істейтін жұмысы бір. Мысалы: «Нан және
нан өнімдерін дайындау», «Наубайшы», «Наубайшы-кондитер», «Техник-технолог наубай ісі бойынша»
Нан өнімдерінің технологы дегеніміз кім?
Нан өнімдернің Техник – технологы олар бұл нан және нан өнімінінен дайындайтын кәсіпорындар мен
нан және нан өнімінінен дайындалатын өнімдердің сапасы мен оларды таратуға жауап беретін
мамандар. Технолог өнімнің дайындалуына канша азык-түлік керектігін есептейді, сапсын анықтайды.
Кәспорындардағы кқралдар мен жабдықтардың жұмыс істеуін кадағалайды. Сонымен катар кәсіпорынның
сапалы кызмет көрсетуін кадағалайды.