«Ет және ет өнімдерін өндіру»

Біліктілік: 3W07210101 «Ет өңдеуші»

Мамандықтың міндеті: мал шикізатынан ет, ет өнімдері мен халық тұтынатын азық-түлік
тауарларын өндірудің технологиялық процестерін ұйымдастыру және жүргізу.
Түлектің негізгі кәсіби құзыреттері: мал, құс және қоянды қабылдау және бастапқы өңдеу,
шұжық, ысталған өнімдер, жартылай фабрикаттар өндіру, құрылымдық бөлімшенің жұмысын
ұйымдастыру.
Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері:
– мал, құс және қоянның барлық түрі;
– сойылған өнімдер, оның ішінде ет, ішек, эндокриндік-ферменттік шикізат;
– мал шикізатынан ет және ет өнімдерін және халық тұтынатын азық-түлік тауарларын өндіруге
арналған шикізат, негізгі және қосалқы материалдар;
– дайын ет өнімдері;
– мал шикізатынан ет, ет өнімдерін және халық тұтынатын азық-түлік тауарларын өндіру
технологиялары;
– мал шикізатынан ет, ет өнімдерін және халық тұтынатын азық-түлік тауарларын өндіруге арналған
технологиялық жабдық;
– мал шикізатынан ет, ет өнімдері мен халық тұтынатын азық-түлік тауарларын өндіруді
ұйымдастыру және басқару процестері.