ҰЖЫМНЫҢ БІРІГУІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖАҢА ҰЖЫМҒА БЕЙІМДЕЛУІ

Мақсаты:

Ұлты, ауруы немесе басқа сыртқы ерекшеліктері бойынша емес, жеке қасиеттері бойынша адамдарға қарым-қатынасты қалыптастыру.

Міндеттер:

Мінез-құлық мәдениетін және тұлғааралық қатынастарды қалыптастыру.

Басқа адамдарға (балаларға, әріптестерге) толерантты қарым-қатынасты дамытуға ықпал ету)

Қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру, қалыптасқан жанжалды жағдайларға саналы қарым-қатынас жасау.

Өз көзқарасын білдіру және дәлелдеу дағдыларын қалыптастыру.