Студенттерді бағалаудың жаңа жүйесін енгізу – WSK стандарттарға сәйкес демонстрациялық емтихан форматындағы қорытынды аттестаттау. ДЕ – қазір және осы жердегі сынақ. Бүгінгі күні «Талап» КЕАҚ-пен ұйымдастырушылардың сарапшыларына арналған бағалау құжаттамасының (КОД) жиынтығын құру бойынша семинар өткізілуде.

Студенттерді бағалаудың жаңа жүйесін енгізу – WSK стандарттарға сәйкес демонстрациялық емтихан форматындағы қорытынды аттестаттау. ДЕ – қазір және осы жердегі сынақ. Бүгінгі күні «Талап» КЕАҚ-пен ұйымдастырушылардың сарапшыларына арналған бағалау құжаттамасының (КОД) жиынтығын құру бойынша семинар өткізілуде.