АКД-275 топтың 2 курс студенттерінің қашыктықта оқыту бойынша оқу жоспарына сай үй жағдайында дайындаған зертханалық- практикалық жұмыстары

Тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы, АКД-275 топтың 2 курс студенттерінің (өндірістік оқыту шебері А. Досмаилова) қашыктықта окыту бойынша оқу жоспарына сай үй жағдайында дайындаған зертханалық- практикалық жұмыстары.Мамандық студенттері теориялық дәрістің нәтижесінде бағдарламаға сай ас мәзірі бойынша ас дайындап жатса, екіншіден алған білімдерін пайдаланып отбасы қуанышы мен ризашылығына ие болып жатыр.