Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру